Du er her. #1 - Foreningswebsite > Aktiviteter
 
07.01.2019  

Jagttegns undervisning starter ring til Erik 2226483

25.01.2019 kl. 19.30

GENERALFORSAMLING i klubhuset 2019

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( på valg er ) 

Jos Hassing. 

Lasse Hansen.

Kristian Lauesen.

Glenn Andersen.

7. Valg af suppleanter ( på valg er )

Frederik Lauesen.

Henrik Henriksen.

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisor suppleanter.

9. Eventuelt.

 Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 

senest d. 17 Januar.

 Hvis der ikke indkommer forslag er dette den endelige dagsorden!

16.03.2019 kl. 13-16 Standerhejsning på skydebanen
23.04.2019 kl. 18.00 Lodtrækning til bukkejagt M.B. Hobro
27.04.2019 kl. 8.30-13 Arbejdsdag
16.05.2019 kl. 10.00 Bukkepral v/klubhuset
21.08.2019 kl.18-21 ALMAS kommer på besøg/prøveskydning med jagtpatroner
24.08.2019 kl. 11-16 Pokalskydning kun for medlemmer. Fest efter skydning
14.09.2019   Haglskydeprøve
21.09.2019 kl. 8.30-13 Arbejdsdag v/klubhuset og skydebanen
24.01.2020 kl. 19.30 GENERALFORSAMLING i klubhuset 2020