Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

22-11-2018: ”Jeg vil gerne se agerhønsene på markerne igen” Sådan starter mange samtalen når de går med i et markvildtlav


I seneste udgave af Jæger samt i Landbrugsavisen har jeg kritiseret Landbrugserhvervet for ikke at gøre nok for at vende tilbagegangen for de arter der knytter sig til landbrugslandet. Her taler vi ikke om råvildt, kronvildt eller gæs. Nej vi taler om arter som agerhøne, vibe, sanglærke og gulspurv som alle lever i det åbne landbrugsland og er dybt afhængige af et varieret landbrugsland med mange insekter og frøføde.

21-11-2018: Prøveafvikling fra 1. januar 2019 og fremefter


På det netop afholdte bestyrelsesmøde i SJD blev de sidste punkter vedr. ovennævnte lagt fast, således der nu er afklaring om ovennævnte.

21-11-2018: Ekstra haglskydeprøve i kreds 7


Pga. stor efterspørgsel er der blevet oprettet en ekstra haglskydeprøve i kreds 7. Det betyder 81 ekstra pladser, hvoraf der i skrivende stund er 64 ledige.

19-11-2018: DJ arbejder aktivt for bedre vilkår for landbruget


Danmarks Jægerforbund har i årevis arbejdet målrettet på at skabe bedre rammer for landbruget, så erhvervet kan genskabe og etablere mere natur i landbrugslandet. I de senere år er det lykkedes Danmarks Jægerforbund at bidrage til regelforenkling og forbedrede muligheder for at lave vildtpleje på landbrugsarealer.

16-11-2018: I baronens eng


Historien om en helt almindelig fællesjagt, som de udfolder sig overalt i Danmark i denne tid.

15-11-2018: Kom til temaaften om Mårhunden på Fyn


Danmarks Jægerforbund, kreds 5 inviterer alle fynske jægere til en aften om mårhunden og bekæmpelsen af den i Svendborg.

15-11-2018: OBS: Fejl i noden til FM 2019


Der har sneget sig en lille fejl ind i noden til FM i Jagthorn 2019. Fejlen har ikke betydning for, hvordan stykket spilles, men en rettet version er nu tilgængelig online.

14-11-2018: Få en eksklusiv weekend med Bobby Robertson


Vi gentager succesen fra sidste år - og skruer lidt op: I marts 2019 afholder vi over en hel weekend et eksklusivt seminar med en af Europas bedste jagthundeinstruktører: Bobby Robertson. Tilmeldingen åbner 5. januar efter først til mølle princippet.