Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen

Mou Jagtforenings hjemmeside er under opbygning.

Bestyrelsen består af:

Søren Birk Nielsen, formand 50179263
Søren Lauesen, kasserer 40847495
Jos Hassing, næstformand 22980924
Kristian Lauesen 26729413
Claus Rytter 30201340
Keld Sørensen 20995422
Lasse Hansen 22437223