Mou jagtforening Trapbane Sporting bane lerdue skydning Fællesjagt Bukkejagt Jagttegn

Velkommen til Mou Jagtforening

Du finder os på Ny Høstemarksvej 28F, Mou, 9280 Storvorde.

På denne adresse ligger vores klubhus såvel som vores moderne sportingbane og trapbane.

Jagttegnsundervisning start primo januar 2022

Tilmelding til underviser Erik Nielsen tlf. 22264834

Pris 1400 kr. incl 2 skydninger (det er billigt).

Del gerne.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mou Jagtforening

Dagsorden

Ordinær generalforsamling d. 28. januar 2022 kl. 19.30 i klubhuset

1.        Valg af dirigent og derefter valg af stemmetællere

2.        Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2021

3.        Fremlægning af det kontrollerede regnskab til godkendelse

4.                  Indkomne forslag    Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

5.        Fastsættelse af kontingent for 2023

 

6.        Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer       

På valg er:

   Keld Sørensen                                          Lasse Hansen                                  Søren Birk Nielsen

 

7.                    Valg af 2 suppleanter 

     På valg er:

    Kalle Palsgaard                                                Michael Knudsen

 

8.        Valg af ”revisorer” og suppleanter hertil

      På valg er:

    Per Steffensen                                     Poul Chr. Andersen

                        Suppleanter :     Erik Nielsen

9.        Kragepokal

10.      Bedste fremgang

11.      Eventuelt    

 

Vel mødt      

                                                                                                                     Bestyrelsen                                                                                                                        

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/