Mou jagtforening Trapbane Sporting bane lerdue skydning Fællesjagt Bukkejagt Jagttegn

Velkommen til Mou Jagtforening

Du finder os på Ny Høstemarksvej 28F, Mou, 9280 Storvorde.

På denne adresse ligger vores klubhus såvel som vores moderne sportingbane og trapbane.

Ordinær generalforsamling d. 21. maj 2021 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden

 

1.    Valg af dirigent og derefter valg af stemmetællere
2.    Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2020
3.    Fremlægning af det kontrollerede regnskab til godkendelse
4.    Indkomne forslag    

Forslag, der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest torsdag d 13 maj


5.    Fastsættelse af kontingent for 2022

6.     Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer    På valg er:
    Jos Hassing
            Kristian Lauesen
                    Carsten H. Thomsen
              Kjeld Fredsgaard

7.              Valg af 2 suppleanter        På valg er: 
   Lasse Hansen
8.    Valg af ”revisorer” og suppleanter hertil    På valg er:  
 Per Steffensen                            Poul Chr. Andersen
        Suppleanter            Erik Nielsen

9.    Kragepokal

10.    Bedste fremgang

11.    Eventuelt

 

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/